Vítejte na stránkách technickeREVIZE.com

Poskytneme Vám profesionální, zákaznicky orientované služby (revize plynu, revize tlakových nádob, revize zdvihacích zařízení ) v oblasti provádění technických revizí, kontrol a zkoušek vyhrazených zařízení PLYNOVÝCH, TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH, ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ. Jsme oprávněni provádět také revize kotlů na tuhá paliva ATMOS Jan Cankář a syn, dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. 

Nabízíme provedení revize plynu a plynových zařízení, odborné prohlídky kotelen, školení personálu na obsluhu tlakových a plynových zařízení, revize a zkoušky tlakových nádob a revize zdvihacích zařízení UTZ a VTZ, jeřábů, zdvihadel, automobilových jeřábů, stavebních výtahů a nosných konstrukcí. K provádění revizí (výchozí revize, provozní revize, periodické), kontrol, konzultací a školení obsluhujícího personálu jsme pro Vás k dispozici v kraji Středočeském, Královehradeckém, Pradubickém, Libereckém a v okolí Prahy, v dalších lokalitách popřípadě po domluvě. 

Provádíme také zkoušky těsnosti nádrží a jímek z betonu, oceli, PVC apod. na zemědělská hnojiva, paliva a jiné nebezpečné chemické látky. Zkoušky jsou prováděny podle platné legislativy (vodní zákon 254/2001 Sb., Vyhl. 175/2011 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami) a podle technických norem (ČSN 750905, ČSN EN ISO 9712, ČSN EN 1508 a dalších souvisejících norem a předpisů).

 

počítadlo.abz.cz

Kontakt

Ing. Radek Němec
Budimeřice
NYMBURK
288 02

00420 723 901 573

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode